Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do placówek pozaszkolnych

Aktualności

Komunikat dla Kandydatów

18.05.2021

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza zaprasza dzieci i młodzież (4-19 l.) na zajęcia pozaszkolne, które prowadzone są w naszej siedzibie głównej przy Rynku Staromiejskim 7 oraz szkołach: SP 15, SP 24, II LO i V LO.

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest wspomaganie rozwoju wychowanka, jego zdolności, talentów, upodobań, uzdolnień, pasji twórczych oraz stwarzanie okazji do ujawniania się jego ukrytych możliwości i umiejętność.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" oferuje twórcze spędzenie czasu wolnego dzieciom i młodzieży uczącej się. Każdego popołudnia dawny pałac wypełnia twórcza  atmosfera teatrów, zespołów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych.

W specjalistycznych pracowniach powstają prace plastyczne, projekty komputerowe, toczą się potyczki szachowe. Pod okiem profesjonalistów  wykuwają się i szlifują prawdziwe talenty. Wychowankowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas występów i konkursów.

Serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia!

Komunikat dla kandydatów do MDK w Toruniu

14.05.2021

Szanowni Państwo,

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież (4 – 18 lat ) na zajęcia pozaszkolne rozwijające talenty i rozbudzające zainteresowania w różnych dziedzinach sztuki: muzyka, teatr, taniec, modelarstwo, fotografia, malarstwo i inne sztuki plastyczne. Przedszkolaki zapraszamy na formy wokalno-taneczne i plastyczne,  są też formy klubowe – wszystko to znajdziecie w naszej ofercie. Wybór należy do Was! Tutaj można rozwinąć swoje  pasje, a może odkryć coś nowego ?  Zajęcia odbywają się pod okiem mistrza (nauczyciela) wśród  rówieśników – przyjaciół. W MDK nie stawia się stopni, nie ma egzaminów! Są spektakle, koncerty, prezentacje, wystawy, konkursy i festiwale !!!! Warto spróbować!  
Zapraszamy!