Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do placówek pozaszkolnych

Blokada zgłoszenia kandydatury

Drodzy użytkownicy! Obecnie nie jest możliwe zgłoszenie nowego kandydata. Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Zespół VULCAN