Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Placówki Wychowania Pozaszkolnego

Drodzy użytkownicy!

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2022/2023, rozpocznie się 22 sierpnia 2022r.

Do dnia 12 sierpnia 2022r. można składać deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa z zajęciach.

Zespół VULCAN