Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Placówki Wychowania Pozaszkolnego


Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni i Dzieci !

Rekrutacja na zajęcia rozwijające zainteresowania oraz uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 26.08.2024 r.